Vilkår og betingelser

Juridisk Fraskrivelse

Når en ordre er bestilt og et godkjennings skjema (betalingskvittering) er blitt mottatt på e-post, er du bundet av betingelsene i vår virksomhet (se under).
Hvis du avbryter ditt oversettings prosjekt etter å ha gitt din godkjenning, vil du være forpliktet til å betale for alt arbeid utført. Vennligst noter at ved å bestille en ordre hos The Business Translator godtar du betingelsene og politikk i vår bedrifts avtale.

Opphavsrett i Original tekst

The Translator Group aksepterer ordrer fra kunden basert på forståelse av at forholdet skal anses som konfidensielt og skal ikke inneholde noen tredje part. The Native Translator er tillatt å bruke ikke- kontrakt oversettere i visse situasjoner. Imidlertid må disse oversetterne signere en bindende konfidensiell avtale relatert til arbeidet for at det skal bli fullført.
I alle tilfeller plikter kunden å holde The Business Transaltor skadeløs for et hvert krav knyttet til krenkelse av opphavsett og/eller oversettelses rettigheter og likeså fra enhver rettslig handling, inkludert det som kan oppstå mellom enkeltpersoner som følge av innholdet i den opprinnelige teksten eller dens oversettelse.

Gebyrer og Sitater

Et pristilbud gitt av The Business Translator er bindende og ingen ekstra avgifter vil bli belastet med mindre ekstra tjenester som blir forespurt av kunden etter det innhendtede sitat. Sitater om skannede PDF/TIF-filer er basert på antagelsen om at det totale antall ord er begrenset til maksimalt beregnet via nedlastnings felt.

Levering og betaling

Hvor tekster, dokumenter, annonsering og reklamemateriell skal brukes til vanlige forretningsformål, er det som standard forretningspraksis akseptert at betaling av gebyret til The Translator Group automatisk overfører alle rettigheter knyttet til kundens tekst for evig tid, inkludert opphavsrett og retten til å endre teksten. The Translator Group kan ikke gjøre noe krav gjeldende overfor klienten vedrørende oversettelsen, med mindre annet er avtalt skriftlig. Klienten har ingen rett til å publisere, distribuere eller på annen måte bruke oversatt eller produsert tekst inntil den er betalt for i sin helhet.

Opphavsrett i Oversettelse

Der dokumenter, er reklame og salgsfremmende materiale som skal brukes i normal forretningsøyemed, er det akseptert som standard praksis at betaling av gebyr til The Business Translator overfører automatisk alle rettigheter i forbindelse med teksten til kunden uendelig, inkludert opphavsrett og rett til å endre teksten. The Business Translator skal ikke ha krav over kunden med hensyn til oversettelsen med mindre annet er avtalt skriftlig.

Konfidensialitet og sikker-vokting av kundens dokumenter

The Business Translator skal ikke på noe tidspunkt utlevere informasjon som fines i klientens originale dokumenter eller oversettelse derav til en tredje part, uten uttrykkelig tillatelse av klienten. The Business Translator er ansvarlig for sikker-vokting av kundens dokumenter eller oversettelser inkludert kopier, så lenge disse er The Business Translator's besittelse, og skal sørge for deres sikre disposisjon

Begrensning av ansvar

Ikke i noe tilfelle skal The Business Translator/The Translator Group være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader eller erstatning for tap av fortjeneste, inntekter, data eller bruk.

Skadeløsholdelse

Du godtar å forsvare, og holde The Business Translator /The Translator Group, dets direktører og agenter fra og mot ethvert og alle krav, forpliktelser, skader, tap eller utgifter, inkludert rimelig advokat honorarer og kostnader, som følge av eller på noen mate er knyttet til din tilgang til eller bruk av våre tjenester.

Gjeldende lover

Alle forhold relatert til tilgang og bruk av nettstedet skal være underlagt sveitsisk lov. Eventuelle rettslige skritt eller prosesser relatert til din tilgang eller bruk av dette nettstedet skal behandles av en domstol i Sveits. Du og oversetteren/oversettergruppen er enige i jurisdiksjonen og at stedet er riktig med tanke på eventuelle søksmål eller rettergang.

Klager og tvister

Enhver klage om utført arbeid skal utføres av klienten til The Business Translator/The Translator Group (eller vice versa) innen 30 dager etter levering for oversettelsen.

Ta gjerne kontakt med oss for spesielle priser og tilbud på office(at)the-business-translator.com

News

2015-06-08 The Translator Group, nå sertifisert i henhold til ISO17100: Blant de første oversettelsesbyråer i Europa, ble The Translator Group sertifisert i ...

  Les mer...

2014-06-26 The Translator Group er rangert som en av de 100 beste språkleverandørene i verden.: Det Massachusetts-baserte analysebyrået Common Sense Advisory har, i sin oversikt fra ...

  Les mer...

Kontakt oss!

Kundeservice Norge

Nordre Storhaugen 8
5366 Misje
Tel. + 47 (0)8523 0651
E-post: office(at)the-business-translator.com
Skype: the-translator